Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được 52%

Báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, các ngân hàng đã cam kết cho vay 24.110 tỷ đồng (đạt 80%) và giải ngân được 15.465 tỷ đồng (đạt 52%), tính đến hết 30/11.

Chính sách của Chính phủ đã giúp thị trường BĐS "tan băng"

Tác động của những chính sách của Chính phủ đối với nền kinh tế nói chung và đối với thị trường bất động sản (BĐS) nói riêng là rất lớn, có tính chất quyết định, đặc biệt là khi Chính phủ dùng công cụ kinh tế để điều chỉnh thị trường BĐS thì hiệu quả rất tốt...