Có được từ chối nhận làm cha khi vợ sinh con với người khác?

Hiện, vợ tôi lại muốn đăng ký khai sinh cho con và đề nghị tôi đứng tên cha đứa trẻ. Tôi không đồng ý.

Trong trường hợp này tôi phải làm thế nào? Vợ chồng tôi có đăng ký kết hôn hợp pháp.

Lương Xuân Thắng

Luật sư trả lời